Skip to content

Y Gynhadledd Fawr - Cyfle i ddweud eich dweud

Dolenni perthnasol

Heddiw, cychwynnodd y Prif Weinidog Carwyn Jones drafodaeth genedlaethol ar ddyfodol y Gymraeg drwy gwrdd â Fforwm Ieuenctid Cenedlaethol yr Urdd yn Eisteddfod yr Urdd.
Mae’r cynllun gweithredu yma yn esbonio sut byddwn yn gweithredu’r cynigion a amlinellir yn y strategaeth ar gyfer y Gymraeg, Iaith fyw: iaith byw, yn ystod 2013 i 2014
Mae'r Cynllun Gweithredu Cymraeg ail iaith yn cynnwys gweithgareddau tymor byr a thymor hirach sydd â'r bwriad o ddechrau gwella safonau a chyrhaeddiad Cymraeg ail iaith.
Y Prif Weinidog: Urdd 2013
Cyfle i fod yn rhan o’r drafodaeth am ddyfodol yr iaith Gymraeg.

Mewn ymateb i ffigurau Cyfrifiad 2011, rydyn yn cychwyn trafodaeth genedlaethol ar ddyfodol y Gymraeg. Yn chwilio am syniadau ymarferol i gynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio'r Gymraeg a gweld y Gymraeg yn ffynnu yng Nghymru.

Mae yna sawl ffordd arall i fod yn rhan o'r drafodaeth.

Y Gynhadledd Fawr

Diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd i'r Gynhadledd Fawr ar 4 Gorffennaf 2013.

Gwyliwch uchafbwyntiau o'r gynhadledd: wefan Iaith Fyw (dolen allanol).