Skip to content

Canllawiau Technegol

Dolenni perthnasol

Cyhoeddwyd Polisi Cynllunio Cymru – Argraffiad 7, sy’n dileu’r gofynion yn y polisi cynllunio cenedlaethol sy’n ymwneud â safonau adeiladu cynaliadwy.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae’r Cod Cartrefi Cynaliadwy: Canllawiau Technegol yn amlinellu’r gofynion ar gyfer y Cod a sut yr eir ati i gynnal asesiadau ar dai yn unol â’r Cod. Cyhoeddir y canllawiau gan yr Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol.

Cyhoeddwyd y fersiwn diweddaraf o’r Canllawiau Technegol ar gyfer y Cod Cartrefi Cynaliadwy gan yr Adran Gymunedau a Llywodraeth Leol ar 11 Tachwedd 2010.

Hefyd, rydym wedi cyhoeddi Canllawiau Technegol atebol ar wahân er mwyn sicrhau bod y Cod Cartrefi Cynaliadwy yn adlewyrchu ein polisi cynllunio a’n canllawiau ar ddatblygu a pherygl llifogydd. Mae’r canllawiau hyn ar gael ym Mholisi Cynllunio Cymru (PPW) a Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd (TAN15).  Gallwch ddarllen y canllawiau ategol hyn isod.

Nodwch inni gyhoeddi atodiad Cymreig o’r Cod ar 29 Hydref 2014 ac y dylid ei ddarllen ar y cyd â Chanllaw Technegol Cod Tachwedd 2010.  Mae’r atodiad yn cysoni’r Cod â’r newidiadau diweddaraf i’r rheoliadau a’r arweiniad cenedlaethol.

Er mwyn gweld ai’r fersiwn ddiweddaraf yntau’r hen fersiwn o’r Cod sy’n berthnasol i chi, darllenwch y cod ar gyfer cartrefi cynaliadwy: canllaw ar gyfer trefniadau pontio Cymru.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y Cod Cartrefi Cynaliadwy a’r Canllawiau Technegol sy’n ei gefnogi yn y Porth Cynllunio.

Ewch i Cod Cartrefi Cynaliadwy: gwefan Porth Cynllunio (dolen allanol, Saesneg yn unig)