Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y newyddion diweddaraf

Llywodraeth Cymru ar y trywydd cywir i daro ei darged uchelgeisiol o ddarparu 10,000 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol erbyn mis Mai 2016.

Dengys ffigurau diweddaraf bod marchnadoedd tramor yn dechrau dod at eu hunain gyda cynnydd sylweddol yn nifer y bobl o dramor â ymwelodd â Chymru.

Bydd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Lesley Griffiths yn sôn ambwysigrwydd adfywio yn y gwaith o drechu tlodi, wrth iddi annerch mewnuwchgynhadledd genedlaethol yn hwyrach heddiw.

Mae Gweinidog yr Economi, Edwina Hart wedi agor Pencadlys Ewropeaidd uwch-fodern a Chanolfan Weithrediadau Diogelwch Alert Logic yng Nghaerdydd

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Hydref 2014
Ll M M I G S S
<< Med    
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
I'n dilyn ni trowch i