Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y newyddion diweddaraf

Cyhoeddodd y Prif Weinidog Carwyn Jones fod y cymorth i Airbus ym Mrychdyn yn parhau gyda phecyn ariannol o £8.1 miliwn ar gyfer hyfforddi.

Mae’r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyhoeddi chwe phrosiect mewnfuddsoddi newydd a fydd, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, yn creu mwy na 1,100 o swyddi newydd o’r radd flaenaf.

Mae'r undebau llafur wedi derbyn cytundeb cyflog i Gymru, a fydd yn para am ddwy flynedd. Mae hyn yn dangos ymrwymiad parhaus Llywodraeth Cymru i staff y GIG yn wyneb toriadau i'w chyllideb.

Mae Jane Hutt wedi cyhoeddi bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo rhaglenni £1.1 biliwn newydd Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i helpu i roi hwb i economi Cymru a chreu swyddi yma.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Tachwedd 2014
Ll M M I G S S
<< Hyd    
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
I'n dilyn ni trowch i