Skip to content
Cofrestrwch ar gyfer y canlynol: Cylchlythyr | Newyddion

Y newyddion diweddaraf

Mae nifer y bobl sy’n marw o gyflyrau sy’n gysylltiedig â diabetes yng Nghymru yn parhau i ostwng

Mae Julie James, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar lunio rhaglenni prentisiaethau sy’n cyd-fynd ag anghenion yr economi yng Nghymru.

Mae mesurau i ddiogelu stoc tai cymdeithasol Cymru wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth Cymru heddiw.

Bydd buddsoddiad sylweddol o £10m yng ngwasanaethau gofal sylfaenol Cymru yn golygu y bydd ystod ehangach o weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn gallu darparu gofal.

Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi cyhoeddi y bydd Harbwr Saundersfoot yn elwa ar gyllid gan yr UE. Dyma gam sylweddol ymlaen yn y gwaith o ddatblygu Harbwr Saundersfoot a chyflawni’r uchelgais o’i sefydlu fel lleoliad rhyngwladol o’r radd flaenaf ar gyfer twristiaeth forol.

 

Newyddion yn ôl dyddiad

 
Ionawr 2015
Ll M M I G S S
<< Rha    
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
I'n dilyn ni trowch i