Skip to content

Grantiau

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu amrywiaeth o gynlluniau grant er mwyn cyflawni ei pholisïau a chreu Cymru fwy teg a ffyniannus.

Mae rhai rhaglenni wedi’u cyfyngu i ymgeiswyr penodol, fel awdurdodau lleol, busnesau neu fudiadau gwirfoddol. Mae rhaglenni eraill ar gael i unigolion.

Mae’r grantiau sydd wedi’u rhestru yma ar gael ymhob rhan o Gymru. Ewch i wefan Gov.uk (gwefan allanol) i gael manylion am gyllid ar gyfer ardaloedd penodol.

Lawrlwytho dogfen

pdf   Adroddiad Blynyddol Llywodraeth Cymru 2013 ar Reoli Grantiau (Maint Ffeil: 654KB)