Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.
« Blaenorol |  Tudalen 1 2 3 4  |  Nesaf » Gweler pob

Rydym yn gofyn ichi am eich barn ynghylch cryfhau pwerau awdurdodau gorfodi i atafaelu cerbydau y ceir amheuon eu bod yn gysylltiedig â gollwng gwastraff yn anghyfreithlon a throseddau gwastraff, hynny er mwyn lleihau baich y gweithgarwch troseddol hwn.

Yn dod i ben ar 03 Chwefror 2015
 
 

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Nid oes ymgyngoriadau ar y gweill yn y maes hwn ar hyn o bryd.
 
Nid oes ymgyngoriadau ar y gweill yn y maes hwn ar hyn o bryd.
 
74 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Mawrth 2015
 
42 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 02 Chwefror 2015
 
24 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 15 Ionawr 2015
 
 
Nid oes ymgyngoriadau ar y gweill yn y maes hwn ar hyn o bryd.
 
« Blaenorol |  Tudalen 1 2 3 4  |  Nesaf » Gweler pob